ga naar onze Facebook pagina en vind ons leuk Bezoek ook onze Facebook pagina en vind ons leuk

Stichting Buurtplatform De Nachtwacht

t.b.v. belangenbehartiging bewoners/eigenaren huizen en bedrijven op en rond het Rembrandt- en Thorbecke-plein.
Gesprekspartner bij overleg overheden, instanties en andere belangenorganisaties.
 

Belangenbehartiging bewoners en bedrijven op en rondom het Rembrandt- en Thorbeckeplein
Medio januari 2015 is het initiatief ontstaan voor Stichting De NachtWacht opgericht door Amsterdammers als buurtplatform om de belangen van bewoners c.q. eigenaren van huizen en bedrijven op en rondom het Rembrandt- en Thorbeckeplein te behartigen. Doel van de stichting is gesprekspartner te zijn bij overleg met gemeente, instanties en andere belangenorganisaties.
Het Rembrandtplein is a priori geen stiltegebied. Bewoners op en rondom het uitgaansgebied preferen liever een bruisend stadshart dan een hutje op de hei. Toch zijn er grenzen aan het incasseringsvermogen en het aantal uren zonder slaap dat een bewoner zich laat welgevallen. Dat is de ontstaansreden van Stichting De NachtWacht. Met hoeveel uren slaap per nacht kunt ù toe ? Hoe vaak per week wordt ùw stoep ondergekotst en waant ù zich ook onveilig in de straat waar u woont…?
De huidige situatie is door een falend handhavingsbeleid tot ver onder de (van gemeentewege) acceptabele norm gezakt qua overlast van zowel horeca als uitgaanspubliek. Desondanks is de gemeente Amsterdam voornemens om per 1 juli 2015 verruimde openingstijden in te voeren voor de horeca (tot 8 uur ’s morgens!) op het Rembrandtplein en Leidseplein. Hoeveel uur slaap per nacht blijft er dán over!?
In het versluierd gemeentebeleid, waarbij bewoners niet tijdig zijn gekend in de besprekingen gevoerd door de gemeente Amsterdam met politie en horeca, worden de bewonersbelangen en passant genoemd maar niet naar waarde ingeschat. De gemeente Amsterdam baseert zich in haar plannen op het ideaalbeeld van een festivalterrein zonder uitgaansexcessen, en waar geen geweldsincidenten en strafbare delicten worden gepleegd. De uitvoering rust op de schouders van veertig werkstudenten, actief als gastheer, en wordt gefinancierd door de horeca in de betreffende uitgaansgebieden. Deze kosten worden echter weer teruggegeven d.m.v. subsidies, dus betaalt de gemeenschap toch mee.
Nog vóór de huidige problematiek is opgelost en de bewoners een tussentijdse evaluatie wordt geboden zal deze pilot een looptijd hebben van drie jaar! Daar liggen we lang van wakker.
Het burgerinitiatief De NachtWacht bedoeld voor bewoners, eigenaren en bedrijven op en rondom het Rembrandtplein neemt stelling tegen de aanvang van de pilot per 1 juli zolang de huidige handhaving in het gebied onder de maat blijft presteren (gegevens Rekenkamer) én het normatieve beleid niet is aangepast op de bewonersbelangen.
De droom van De NachtWacht is een uitgaansgebied waar Amsterdam kan feesten zonder de bewoners op te breken!
Ligt U ook wakker ? Sluit u bij De NachtWacht aan als donateur of (gratis) vriend. Stuur een mail naar info@denachtwacht.org en kijk ook eens naar onze agenda op de website voor info over de volgende vergadering.
U bent van harte welkom!


Terug naar Homepage

ga naar onze Facebook pagina en vind ons leuk Bezoek ook onze Facebook pagina en vind ons leuk